fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a www.imagofototanfolyam.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF). Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Weboldalunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

 1. Üzemeltetői adatok:
 • Cégnév: Vancsó Zoltán E.V.
 • Székhely: Budapest 1182 Hargita tér 12.
 • Adószám: 64501169-1-43
 • Nyilvántartási szám: 9646887
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: zoltan.pictures@gmail.com
 • Telefonos elérhetőség: +36203673044
 • Számlaszám: 16200010-10006272

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: www.tarhely.eu

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

Fotótanfolyamon való részvétel

Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

 1. Rendelési / jelentkezési információk

A megjelenített tanfolyamok a Weboldalon keresztül, online (és/vagy e-mailben) rendelhetőek meg.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

A felsorolt termék(ek) / tanfolyam(ok) mellett megtekintheti egy-egy termék rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Az oktatókra és óraszámokra vonatkozó változtatás jogát fenntartjuk. Amennyiben a weboldalon feltüntetettnél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon vagy e-mail címen keresztül szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

A rendelés / jelentkezés menete

 1. Az üzenetküldő box kitöltésével elküldheti jelentkezési szándékát.
 2. Az Ön által megadott e-mail címre küldünk Önnek egy visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait, a tanfolyamra vonatkozó esetleges további részletekkel. Amennyiben nem kap ilyen levelet, a megrendelése nem érkezett meg hozzánk, elképzelhető, hogy rosszul adta meg az e-mail címét. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az üzemeltetői adatok segítségével.
 3. A jelentkezéseket ezek beérkezésének sorrendjében tudjuk figyelembe venni. Amennyiben a maximalizált létszámot időközben elérte a jelentkezők száma, úgy már csak várólistára tudjuk tenni.
 4. A tanfolyamon való részvétel csak abban az esetben biztosított, miután a Weboldalon és e-mailben megküldött bankszámlaszámra megérkezik a tanfolyami díj első 50%-a.
 5. Regisztráció

A Weboldalon nincs szükség regisztrációra, ám a jelentkezések feldolgozásához a felhasználónak elengedhetetlen megadni e-mail címét és/vagy telefonszámát. A felhasználó elérhetőségei megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető / szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számára. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs / jelentkezési adatbázisból.

 1. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések / jelentkezések feldolgozása általában 48 órán belül megtörténik.

 1. A megrendelt termék / tanfolyam díjának fizetésének módja
 • Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését / jelentkezését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően biztosított a tanfolyamon való részvétel. (Bankszámlaszámunkat az üzemeltetői adatok között találja meg, illetve e-mailben is elküldjük a jelentkezés visszaigazolásakor.)
 • Személyesen történő teljesítés: Ez esetben Ön az üzemeltető székhelyén/telephelyén forintban fizeti meg a termék vételárát készpénzben.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát minden esetben elektronikus úton juttatjuk el..

 1. Elállás joga

A tanfolyamon való részvétel jelentkező által az elállásra / felmondásra nyitva álló határidőt, azaz a tanfolyam első napját követően történő lemondása esetére a felek kikötik, hogy a befizetett összeg bánatpénznek minősül, így azt nem áll módunkban visszafizetni. A képzésről való bárminemű kimaradás vagy a részvétel akadályoztatása esetén, a befizetett képzési díjat nem áll módunkban visszatéríteni, azonban lehetőséget biztosítunk a tanfolyam egy későbbi időpontban való megismétlésére.

Amennyiben a képzés a szervező által kerül lemondásra, a befizetett képzési díjat 100%-ban visszautaljuk! A jelentkező a tandíj befizetésének napjától számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében, ha a jelentkező elállási / felmondási jogával élni kíván, elállási / felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton az alábbi címre: info@imagofototanfolyam.hu.

Ha a jelentkező eláll jelentkezésétől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a jelentkező más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

 1. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

 1. Adatkezelés

Az üzemeltető a weboldal használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára.

A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a weboldalon leadott megrendelésből / jelentkezésből készült számla adatai a rendelés / jelentkezés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A weboldal böngészése illetve a regisztráció / jelentkezés során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el.

 1. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.